LVA Logo

"Where Creativity is Contagious"

Mae Life Venture Arts yn gwmni theatr, ffilm a theledu sydd yn cynnig gweithdai ac ymgynghoriaeth trwy'r Celfyddydau i'r sectorau cyhoeddus a phreifat.

 

Mae ein strategaethau proffesiynol ac ymarferol wedi'i gynllunio i ysbrydoli unigolion o gefndiroedd profiadol, amhrofiadol a difreintiedig er mwyn iddynt allu datblygu eu galluoedd unigryw.

 

Yn Life Venture Arts yr ydym yn cydnabod pwysigrwydd y Celfyddydau a'i gallu i drawsnewid bywydau er gwell, ac yn gweithio tuag at ddyfodol lle mae'r Celfyddydau yn cael eu gwneud yn hygyrch i bawb.

LVA Just